Ludzie Radia Eska ROCK

Radio Eska ROCK
radio@eskarock.pl


Dyrektor programowy

Zbigniew Frączek 

Szef Muzyczny
Marcin Nozdryń-Płotnicki

Szef promocji
Marta Niedzielska


Ekipa
- Agnieszka Szkuta
- Jarema Jamrożek
- Wiktor Brzozowski
- Mateusz Jędraś
- Basia Klaman
- Jacek Niewęgłowski
- Michał Cieślik
- Darek Król
- Dawid Zygmunt
- Michał Poklękowski
- Michał Prokopowicz


Serwis internetowy Eskarock.pl - redakcja

p.o. Redaktor Naczelnej
Barbara Karasińska
bkarasinska@grupazpr.pl

Redaktor Prowadząca:
Karolina Eljaszak
keljaszak@grupazpr.pl

Redaktorzy:
Dominik Pajewski
Robert Choiński
Kamil Pawłowski